Zo gaat Wetterskip Fryslân om met bagger en PFAS

07-11-2019 JOURE – Sinds 1 oktober 2019 gelden in Nederland voor PFAS strenge normen voor het verspreiden en toepassen van grond en bagger. Deze normen zijn in juli 2019 door het Rijk vastgesteld. Het is begrijpelijk dat landeigenaren, gezien alle berichtgeving, zorgen hebben over het ontvangen en verwerken van bagger.

Wij willen net als de landeigenaren weten hoe binnen ons werkgebied de situatie is qua verontreiniging met PFAS. Daarom onderzochten we afgelopen zomer de aanwezigheid van PFAS in waterbodems en bagger.

Heel weinig PFAS-verontreiniging
Om te bepalen welk effect nieuwe regels hebben op de baggerwerkzaamheden, onderzochten we de waterbodems van 20 sloten en vaarten in ons werkgebied. Deze locaties zijn representatief voor het landelijk gebied. Uit de zorgvuldige analyse blijkt dat de concentratie van PFAS in de bagger ruimschoots (minimaal factor 10) onder de norm blijft die geldt voor het verspreiden van bagger op de kant.

Kunt u als landeigenaar bagger verwerken?
Op basis van het tijdelijk handelingskader PFAS van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kunnen we doorgaan met het baggeren in het buitengebied en het afzetten van de bagger op een aangrenzend perceel. Landeigenaren kunnen ook doorgaan met het opruimen en verspreiden van de baggerspecie zonder dat gezondheid van mens, dier of het milieu in gevaar komt. Bij verdachte locaties doen we altijd eerst onderzoek. 

We blijven de PFAS-ontwikkelingen op de voet volgen en passen onze baggerwerkzaamheden als het nodig is aan