Zeewier in rantsoen melkkoeien Dairy Campus Leeuwarden

20-05-2019 LEEUWARDEN – Vanaf 8 juli wordt er zeewier opgenomen in het rantsoen van de koeien die verblijven op het innovatiecentrum Dairy Campus in Leeuwarden. Op de Campus zullen 3 soorten wieren worden gevoerd in kleine doseringen. Daarbij zullen de effecten op de methaanemissie per wiersoort worden gemeten. Het onderzoek maakt deel uit van het POP3 project Zeewier in een gezonde melkveehouderij.

Uit een recent laboratoriumonderzoek, in samenwerking met Wageningen Livestock Research, is gebleken dat enkele zeewiersoorten een significant reducerend effect kunnen hebben op de methaanproductie van koeien. In het laboratorium is gebruik gemaakt van de pensvloeistof van verschillende koeien en daaraan zijn graskuil en een kleine hoeveelheid zeewier toegevoegd. In het eerste onderzoek zijn in totaal 11 soorten zeewier getest. Alle soorten komen van nature voor in de noordelijke Atlantische Ocean en de Noordzee.

Nu zal van 3 zeewiersoorten worden onderzocht of ze bij koeien in een stal vergelijkbare resultaten geven. De koeien op de Dairy Campus krijgen ongeveer 10 weken zeewier in het rantsoen. Tijdens deze 10 weken wordt er niet alleen gelet op de methaanproductie van de koeien, maar wordt er ook gekeken naar de voeropname, melkgift en diergezondheid.