Wyldehoarne 3b


Aan de noordoostkant van Joure ligt de waterrijke wijk Wyldehoarne. In deze nieuwste fase verkopen we 22 kavels voor vrijstaande en halfvrijstaande woningen. Alle kavels liggen aan het recreatief vaarwater.

Duurzaam en comfortabel wonen
De gehele wijk Wyldehoarne is een duurzame buurt. Er is geen gasaansluiting beschikbaar en de woningen worden dus verwarmd met een warmtepomp. Dit vraagt een extra investering, maar scheelt ook hoge gasrekeningen. Meer informatie hebben we voor u verzameld in de flyer: Geen gas, wat nu?

Inschrijven op de wachtlijst voor kavels in Wyldehoarne
Op 16 december was de verloting van de kavels in Wyldehoarne 3b. De belangstelling voor deze kavels was groot, er waren ruim 40 geïnteresseerden voor 22 kavels. Alle kavels zijn dan ook voorzien van één of meerdere optanten.

Een optie op een kavel, houdt niet automatisch in dat de kavel is verkocht. U kunt zich dus laten noteren als eerstvolgende optant. Wanneer de huidige optant besluit niet over te gaan tot koop, krijgt de eerstvolgende optant de mogelijkheid om de kavel te kopen. Een optant heeft maximaal tien weken de tijd om een definitief besluit te nemen.

Inschrijven vanaf 17 januari
Vanaf dinsdag 17 januari om 9:00 uur kunt u zich op www.defryskemarren.nl/wyldehoarne in laten schrijven als optant op alle kavels in Wyldehoarne 3b. Wilt u weten hoeveel opties er al zijn genomen op uw favoriete plekje? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw W. Riemersma, of met één van onze andere collega’s van grondzaken. Bel met telefoonnummer 14 05 14 of stuur een e-mail via het contactformulier.

Kavels
Er zijn 22 kavels in deze fase. Tien halfvrijstaande kavels en 12 vrijstaande kavels. De halfvrijstaande kavels varieren van 336 m2 tot 363 m2 en de vrijstaande kavels meten 522 m2 tot 638 m2. Alle kavels zijn 28 meter (westzijde) of 29 meter (oostzijde) diep.