Woudagemaal opnieuw onder stoom

24-02-2020 LEMMER – Vandaag is het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking gezet om water af te voeren van de Friese boezem (het stelsel van meren en vaarten in Fryslân). De afgelopen dagen is veel regen gevallen. Ook de komende week wordt veel neerslag verwacht. Omdat de spuimogelijkheden naar de Waddenzee beperkt zijn, zet het wetterskip de extra pompcapaciteit van het Woudagemaal in.

De afgelopen week is er rond de 45 millimeter neerslag gevallen in Fryslân. Ook deze week wordt rond de 35 millimeter neerslag verwacht. Omdat de bodem door veel neerslag in korte tijd verzadigt raakt, voeren de poldergemalen overtollig water af naar de boezem. Hierdoor stijgt de waterstand op de Friese boezem en is extra afvoer nodig. Het Hooglandgemaal en Woudagemaal kunnen gezamenlijk ongeveer 14 miljoen m3 water per etmaal afvoeren.

Waterstanden
Het gemiddelde peil van de Friese boezem is -52 N.A.P. Op dit moment is de gemiddelde waterstand opgelopen tot -40. N.A.P. Lokaal, vooral in het noordoosten, kunnen hogere waterstanden voorkomen. Dit is een gevolg van opstuwing door harde westenwind en beperkte spuimogelijkheden in het Noorden.

Spuien en pompen
Het Wetterskip regelt de waterstand in de Friese boezem door bij veel neerslag water via spuisluizen te spuien naar het Lauwersmeer en de Waddenzee. Daarnaast pompen ze water met het elektrische Hooglandgemaal (Stavoren) naar het IJsselmeer en met de kleinere gemalen (Zwarte Haan, Roptazijl en De Heining) naar de Waddenzee. Ook die gemalen draaien momenteel op maximale capaciteit.

Het Woudagemaal in Lemmer, een historisch stoomgemaal, wordt nog af en toe ingezet om het Hooglandgemaal te ondersteunen. Bij hoge waterstanden op de Waddenzee kan het Wetterskip niet spuien en is extra pompcapaciteit nodig. Het Woudagemaal pompt water naar het IJsselmeer.