Woudagemaal opgestart om waterstand Friese boezem te verlagen


10-09-2017 LEMMER – Wetterskip Fryslân zet vandaag, zondag 10 september, het historische Woudagemaal in Lemmer in werking om water af te voeren van de Friese boezem; het stelsel van meren en kanalen in Fryslân. Hiermee wil het waterschap de waterstand tijdelijk verlagen om later deze week meer neerslag te kunnen opvangen. Het Wetterskip doet dit preventief. In de loop van deze week is er kans op veel neerslag en zijn de spuimogelijkheden slecht.

De afgelopen dagen is veel regen gevallen in Fryslân. Plaatselijk viel er 90 mm. neerslag. De poldergemalen draaien op volle toeren om het water af te voeren vanuit de polders naar de Friese boezem. De waterstand in de Friese boezem, die al preventief was verlaagd, loopt daardoor weer op. Ook de bodem is behoorlijk verzadigd en kan weinig regen meer opnemen. In combinatie met de verwachte slechte spuimogelijkheden vindt Wetterskip Fryslân inzet van het Woudagemaal noodzakelijk.

Spuien en pompen
Wetterskip Fryslân reguleert de waterstand in de Friese boezem door bij veel neerslag water via spuisluizen te spuien naar het IJsselmeer en (via het Lauwersmeer) naar de Waddenzee. Daarnaast pompt Wetterskip water met het elektrische Hooglandgemaal (Stavoren) naar het IJsselmeer en met enkele kleinere gemalen (Zwarte Haan en Roptazijl) naar de Waddenzee. Het Woudagemaal bij Lemmer, een historisch stoomgemaal, wordt nog incidenteel ingezet om het Hooglandgemaal te ondersteunen. Bij hoge waterstanden op zee kan Wetterskip niet spuien en is extra pompcapaciteit nodig. Ook het Woudagemaal pompt water naar het IJsselmeer.

Onder stoom
De voorbereidingen in het Woudagemaal in Lemmer zijn vanochtend gestart. De stoomketels worden opgestookt totdat er voldoende druk is opgebouwd om het gemaal in werking te stellen. Dit zal naar verwachting zondagmiddag ergens tussen 14.00 en 15.30 uur zijn. Het gemaal is dan gedurende korte tijd in een grote stoomwolk (afblazen van de ketels) gehuld, totdat het gemaal daadwerkelijk draait. Een spectaculair gezicht. Belangstellenden zijn van harte welkom. Het Woudagemaal is vandaag, zondag, van 13.00 tot 17.00 uur open voor publiek. De dagen erna is het van 10.00 tot 17.00 uur open.