Woudagemaal onder stoom om waterstand Friese boezem te verlagen

01-10-2019 LEMMER – Vandaag is het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking gezet om water af te voeren van de Friese boezem (het stelsel van meren en vaarten in Fryslân). De afgelopen dagen is veel regen gevallen. Ook de komende week wordt veel neerslag verwacht. Door de harde wind hebben we beperkte mogelijkheden om te spuien naar de Waddenzee. Daarom gebruikt het Wetterskip de extra pompcapaciteit van het Woudagemaal. Publiek is woensdag 2 oktober vanaf 10.00 uur welkom.

De afgelopen week is er ongeveer 70 millimeter neerslag gevallen in Fryslân. Normaal valt een dergelijke hoeveelheid verspreid over een maand. Ook voor de komende dagen wordt nog veel neerslag verwacht. Vanwege de droge zomer neemt de nog droge grond de regen voor een deel op. Maar omdat de bovenste bodemlaag bij een dergelijke grote hoeveelheid neerslag in korte tijd verzadigt, voeren de poldergemalen overtollig water af naar de boezem. Hierdoor stijgt de waterstand op de Friese boezem en is extra afvoer nodig.

Spuien en pompen
Het Wetterskip regelt de waterstand in de Friese boezem door bij veel neerslag water via spuisluizen te spuien naar het Lauwersmeer en de Waddenzee. Daarnaast pompen ze water met het elektrische Hooglandgemaal (Stavoren) naar het IJsselmeer en met de kleinere gemalen (Zwarte Haan en Roptazijl) naar de Waddenzee.

Het Woudagemaal in Lemmer wordt nog af en toe ingezet om het Hooglandgemaal te ondersteunen. Bij hoge waterstanden op de zee kunnen we niet spuien en is extra pompcapaciteit nodig. Ook het Woudagemaal pompt water naar het IJsselmeer.

Woudagemaal onder stoom
De voorbereidingen in het Woudagemaal in Lemmer zijn ondertussen gestart. De machinisten stoken de stoomketels op totdat er voldoende druk is opgebouwd om het gemaal te laten draaien. Dit zal in de loop van dinsdagmiddag zijn. Het draaiende Woudagemaal is woensdag 2 tot en met vrijdag 4 oktober van 10.00 tot 17.00 uur open voor publiek.  Kijk voor actuele informatie over bezoektijden op: www.woudagemaal.nl(externe website)

UNESCO werelderfgoed
Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld en staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.