Woningbouw op volle toeren in De Fryske Marren


01-08-2017 JOURE – Het gaat goed met de woningbouw in gemeente De Fryske Marren. Voor de bouwvak zijn 110 woningen gereed gemeld. De meeste daarvan in Joure en Lemmer. Daarnaast zijn er nog eens 76 woningen in aanbouw en is voor 96 woningen een bouwvergunning verleend.

Volop uitbreiding van kernen
Een paar uitbreidingsplannen zijn inmiddels bijna klaar. Het plan Op ‘e Golfbaan in Balk, Tramdijk Oost (1e fase) in Lemmer en Wyldehoarne (3e fase) in Joure zijn bijna volgebouwd. Plannen voor de bouw van huur- en koopwoningen in Tramdijk Oost 2e fase te Lemmer zijn in ontwikkeling. In Wyldehoarne fase 3B in Joure is inmiddels begonnen met de bouw van diverse woningen.

Ook de uitbreidingsplannen van Sintjohannesga, Langweer, Oudehaske en Vegelinsoord zijn zo goed als voltooid. In de uitbreidingsplannen van Rottum en Delfstrahuizen begint de bouw op gang te komen.

Bouwen binnen de bestaande kom
Binnen bestaand ‘stedelijk gebied’ worden ook volop nieuwe woningen gebouwd. Zo zijn in Joure huur- en koopwoningen aan de Uilke Boonstralaan en Sjoerd Wiersmahof opgeleverd. De bouw van huurwoningen aan de Vegelinshof nadert de voltooiing, terwijl voor 24 woningen aan Sevenwolden hof 3 een bouwvergunning is afgegeven.

In Lemmer zijn op de locatie van het voormalige Arbeidsbureau aan de Wiepke Hofstraat nieuwe huurwoningen opgeleverd. Aan de Stevenshoek in Langweer is begonnen met de bouw van koopappartementen.

Er zijn nog heel veel mooie kavels te koop in onze gemeente. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan eens op de website. https://www.defryskemarren.nl/wonen/