Wmo bijdrage in 2020 gaat omhoog

04-02-2020 JOURE – In 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De wijziging heeft gevolgen voor de eigen bijdrage in 2020. Maakt u gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning? Dan betaalt u de eigen bijdrage voortaan per maand, in plaats van per 4 weken. De eigen bijdrage wordt € 19,- per maand, ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning.

Eigen bijdrage in 2020: maximaal € 19,00 per maand

  • In 2019 is de eigen bijdrage maximaal € 17,50 per periode van 4 weken (28 dagen).
  • In 2020 is de eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand.
  • Omgerekend is de eigen bijdrage bijna hetzelfde.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

  • U bent getrouwd of heeft een partner. En minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt.
  • De gemeente heeft bepaald dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen.
  • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Tijdelijk meerdere facturen in één maand: houd hier rekening mee!
Betaalt u in 2019 én 2020 een eigen bijdrage? Dan ontvangt u begin 2020 tijdelijk meerdere facturen in één maand: de laatste facturen over 2019. En de eerste facturen voor 2020.

Meer informatie: