Winterrust van start in Friese wateren


02-10-2017 JOURE – Van 1 oktober tot 1 april markeren gele boeien weer de winterrustgebieden voor watervogels. Iedereen die in deze periode het water opgaat wordt gevraagd deze gebieden niet in te varen. Het gaat om delen van verschillende plekken in de Friese Meren en Alde Feanen. De vaargeulen blijven gewoon open. De winterrustgebieden liggen langs de ondiepe randen van meren.

Hier verblijven de watervogels het liefst. Door de randen te mijden krijgen bijzondere vogels voldoende rust om aan te sterken voor de trek warme oorden.

Rust voor watervogels
Veel watervogels overwinteren in Fryslân. Soorten als de wintertaling, de slobeend en het nonnetje rusten hier uit voordat ze weer verder gaan naar het diepe zuiden om te nestelen. De vogels bouwen hier hun broodnodige reserves op voor hun lange gevaarlijke vlucht.

Ook in de winter gaan veel mensen het water op. Een vaartuig kan al vanaf honderden meters afstand de rust verstoren. Iedere keer dat vogels opgeschrikt worden en opvliegen verliezen ze energie. Het kan zelfs zover komen dat vogels gebieden gaan mijden. Het is daarom belangrijk om de rustgebieden in acht te nemen.

Resultaten vorig seizoen
Jaarlijks houden tellers de aantallen watervogels bij. De resultaten kunnen aangeven of de rustgebieden wel of niet werken. In het seizoen 2016-2017 waren er vooral veel smienten. Zo’n 49.000 in totaal. Daarnaast zagen de vogeltellers 400 nonnetjes, iets meer dan het seizoen daarvoor. Ook de wintertaling kwam met 7.200 exemplaren meer voor dan in het seizoen 2015-2016. Het zou mooi zijn als deze stijging ook komende winter te zien is. Drie seizoenen is te kort om aan te geven of de winterrustgebieden werken, dus worden de  komende jaren de rustgebieden goed in de gaten gehouden.

Meer weten over winterrustgebieden in Fryslân? Ga naar www.fryslan.frl/winterrust