Windmolens in Fryslân kunnen energiedoelstelling aan


31-01-2018 JOURE – De bestaande windmolens kunnen in 2020 samen met nieuwe windmolens 530,5 MegaWatt (MW) aan energie opwekken. Dat blijkt uit een onderzoek naar de levensduur van de windmolens in Fryslân. De afspraak met het Rijk is dat Fryslân het planologisch mogelijk maakt dat 530,5 MW geplaatst kan worden.

Of het lukt dit vermogen te realiseren, hangt af van hoeveel vermogen de molens hebben die uiteindelijk in het IJsselmeer komen. De huidige molens in Fryslân leveren momenteel 190 MW. Het onderzoek ‘Krimpende Wind’ dat Energiewerkplaats Fryslân uitvoerde, wijst uit dat daar in 2020 nog ongeveer 152,5 MW van over is. In 2025 zal dat tussen 105,8 en 138,3 MW zijn.

In het onderzoek zijn de kansen en bedreigingen voor windenergie nagegaan. Bepalend voor het in gebruik houden van de molens is de beschikbaarheid van subsidies, de elektriciteitsprijs en de verplichte her-certificering na 20 jaar. Het rapport stelt dat tot 2020 alle 154 turbines die gebouwd zijn vóór 2000 (in totaal 46,5 MW) als zeer kwetsbaar moeten worden beschouwd en dat de krimp na 2020 nog verder door zal gaan.

Energietransitie
Provincie Fryslân wil haar bijdrage leveren aan de energietransitie. Daarmee sluit de provincie aan op en draagt bij aan nationale, Europese en wereldwijde afspraken. De provincie zet in op energie besparen en duurzame energie opwekken. In Fryslân zijn momenteel de voorbereidingen van twee windparken gaande: Windpark Fryslân in het IJsselmeer (316 MW) en Nij Hiddum-Houw bij de Kop van de Afsluitdijk (42 MW). Meer informatie: www.fryslan.frl/energietransitie.