Wil jij ook wat betekenen voor jouw buurt?


07-06-2018 JOURE – In De Fryske Marren gebeurt veel: mensen die elkaar helpen, dorpen die samen een buurthuis bouwen, buurttuintjes, eetgroepen etc. Zou jij meer met mensen in jouw buurt of dorp willen delen of vind je dat er nog meer uit jouw buurt of dorp te halen is? Kom dan naar één van de inwonersavonden.

Woensdag 13 juni in dorpshuis De Hichte, Heerenweg 2 in Ouwsterhaule.
Donderdag 14 juni in dorpshuis De Bining, Sondelerdyk 2A in Sondel.
Vanaf 19.30 uur ben je van harte welkom. Neem je buren, dorpsgenoten of vrienden mee!

Kwartiermakers
Sinds kort zijn in gemeente De Fryske Marren drie kwartiermakers actief. Mieke van Heeringen, Bertus de Nekker en Hammie Bosma onderzoeken hoe de sociale verbondenheid in de dorpen en buurten er uitziet en hoe deze versterkt kan worden. Dat doen zij niet allen vóór, maar vooral mét betrokkenen. Ze gaan de dorpen en buurten in om in gesprek te raken met inwoners. Ze willen graag horen wat er lokaal aan initiatieven aanwezig is, of dit voldoet aan de verwachtingen en wat er nog nodig om het woon- en leefomgeving te verbeteren. Dat kan per buurt of dorp enorm verschillen. Ook bij het opstarten van nieuwe initiatieven bieden zij waar nodig ondersteuning.

Onderdeel van de eerste verkenning en kennismaking zijn de twee inwonersavonden. Tijdens de bijeenkomsten, bedoeld voor iedereen die in De Fryske Marren woont, is er volop gelegenheid voor inwoners om vragen te stellen, wensen kenbaar te maken en ideeën aan te dragen.

Contact
Heb je vragen of wil je laten weten dat je naar een van de bijeenkomsten komt? Neem dan contact op met Mieke van Heeringen via miekevanheeringen@wyst.frl of telefonisch 06 10 18 12 47.