Wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet van kabinet aanhangig gemaakt

04-12-2019 JOURE – Afgelopen week heeft de Koning namens het Kabinet het ‘Wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet’ aanhangig gemaakt.

In het voorjaar van 2019 is een internetconsultatie gehouden van een concept van het wetsvoorstel. Naar aanleiding daarvan zijn nu enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo krijgen gemeenten de mogelijkheid slijters toe te staan buiten winkeltijden proeverijen te organiseren en wordt het voor minderjarigen geldende toegangsverbod tot slijterijen opgeheven. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid bij verordening vloeroppervlakte-eisen te stellen aan horeca- en slijtinrichtingen.

Daarnaast worden de volgende wijzigingen voorgesteld:
• Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan
• Regels voor verkoop op afstand van alcoholhoudende dranken
• Strafbaarstelling volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen
• Uitzondering strafbaarstelling 16- en 17-jarige testkopers in het kader van toezicht
• Uitzondering strafbaarstelling 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen in het kader van horecastage
• Grondslag voor onafhankelijke positie en vergoeding Landelijke Examencommissie
• Intrekken vrijwel alle bepalingen Besluit eisen inrichtingen DHW
• Veranderen van de naam van de wet in Alcoholwet.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal op een deel van de nieuwe regels toezicht gaan houden.