Wijziging subsidieplafonds Subsidieregeling Monumenten Fryslân 2019

21-02-2019 JOURE – Op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.3 lid 1 jo. lid 4 van de Algemene subsidieverordening Fryslân 2013, de subsidieplafonds voor de verschillende categorieën in 2019 als volgt zijn gewijzigd:

noOnderdeelPlafond 2019 oudnieuw
1restauratie Rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming Rijksmonumenten, niet zijnde een boerderij in agrarisch gebruik€ 843.167€ 821.860
2restauratie Rijksmonumentale boerderijen in agrarisch gebruik€ 150.000€ 333.837
3restauratie en herbestemming van Rijksmonumenten aangevraagd door instellingen van bijzonder provinciaal belang€ 500.000€ 392.533
4onderhoud Rijksmonumentale molens€ 400.000€ 349.937
5plankosten€ 10.000€ 5.000
 Totaal€ 1.903.167€ 1.903.167