Wijziging in voorwaarden voor verkiezingsreclame

30-01-2019 JOURE – Op woensdag 20 maart 2019 vinden de zogenoemde gecombineerde verkiezingen plaats. U kunt dan stemmen voor zowel de leden van de Provinciale Staten van Fryslân als voor de leden van het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân of het Waterschap Zuiderzeeland. Dit betekent dat er door politieke partijen vanaf vrijdag 15 februari 2019 weer reclame gemaakt kan worden voor de verkiezingen (verkiezingsreclame).

Verkiezingsreclame alleen nog op verkiezingsborden
De verkiezingsreclame voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 leverde, mede door de hoeveelheid aan sandwichborden en driehoeksborden, een rommelig en soms onoverzichtelijk (straat)beeld op. Door een nieuwe aanpassing in dit eerder vastgestelde beleid voor verkiezingsreclame, is het vanaf nu alleen nog mogelijk om verkiezingsposters aan te plakken op de vastgestelde plaatsen van de verkiezingsborden. In totaal hebben we 27 verkiezingsborden die, afhankelijk van de grootte van de verkiezingen, verspreid in de gemeente geplaatst kunnen worden.

Dertien locaties met dubbele verkiezingsborden
In De Fryske Marren hebben we voor deze gecombineerde verkiezingen in totaal dertien locaties, met dubbele verkiezingsborden, aangewezen waar reclame gemaakt kan worden. Onderaan deze tekst vindt u een overzicht op een plattegrond met alle locaties. De verkiezingsborden worden uiterlijk tussen 12 en 15 februari geplaatst. Hiermee is het dus niet langer toegestaan om aanhangers, spandoeken en andere reclamedragers (zoals sandwichborden en/of driehoeksborden) ten behoeve van verkiezingsreclame op gemeentelijke eigendommen aan te brengen.

Aandachtspunten voor het plakken
Er zijn een aantal aandachtspunten voor het plakken:
– De borden één tot en met dertien, behalve bord acht, zijn bedoeld voor de affiches voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Wetterskip Fryslân.

– Bord acht is voor bedoeld voor de affiches voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschap Zuiderzeeland.

– Plaatsing van de posters voor de Provinciale Statenverkiezingen is aan de linkerzijde en van het waterschap aan de rechterzijde.

– Er kan één affiche/poster met een A2-formaat (42 cm x 60 cm) per politieke partij per bord worden aangebracht.

– Alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen mogen gratis zonder melding of vergunning een verkiezingsaffiche aanplakken.

– Politieke partijen dragen zelf zorg voor het aanplakken en maken daarbij gebruik van een goede kwaliteit behangplaksel. Graag geen andere hechtmiddelen gebruiken zoals lijm, punaises enzovoorts. Dit in verband met mogelijke beschadiging van de borden.

– Het is niet toegestaan om over de andere affiches heen te plakken.

– Het verkiezingsaffiche mag niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezingen, de openbare orde en/of de goede zeden.