Wie wint de Kultuurprijs De Fryske Marren 2019

26-10-2019 JOURE – In onze dorpen zijn elk jaar producties, die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. De beoordelingscommissie van Kultuerpriis De Fryske Marren roept inwoners en plaatselijke belangen op om een voordracht voor de prijs te doen: Is er in uw dorp een mooi Openluchtspel uitgevoerd? Heeft de toneelvereniging een voortreffelijk stuk op de planken gezet? Is er een inwoner die een bijzonder Friestalig boek gepubliceerd heeft? Is er een groep jongeren in het dorp die actief zijn met muziek en doen ze dat in het Fries? Dan kan die vereniging of die dorpsgenoot in aanmerking komen voor de Kultuerpriis De Fryske Marren.

Waarom reiken wij de prijs uit?
In De Fryske Marren wordt de Friese taal nog veel gebruikt, dat blijkt uit cijfers. 70 tot 80% van de inwoners spreekt Fries, 80 tot 90 % verstaat het. Wij willen dat dat op z’n minst gelijk blijft, maar liever zien we dat het nog beter wordt. De gemeente wil daarom het gebruik van het Fries stimuleren. De uitreiking van de Kultuerpriis is daarvoor een mogelijkheid. Daar betrekken we de dorpsbelangen en onze inwoners ook bij. De prijs bestaat uit een bedrag van € 750 en wordt jaarlijks uitgereikt. Vorig jaar won dichter en schrijver Eppie Dam uit Sloten de prijs voor zijn dichtbundel Ienkennich lânskip.

Aanmelden voor 23 november
U kunt de vereniging of uw dorpsgenoot waarvan u vindt dat die voor de prijs in aanmerking kan komen aanmelden door voor 23 november een email te sturen naar: info@defryskemarren.nl met de naam en contactgegevens van de vereniging/dorpsgenoot, inclusief e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon. Graag mailen t.a.v. Yde Wierda. Wilt u bij de voordracht in het kort aangeven waarom u vindt dat de vereniging/persoon in aanmerking kan komen voor de prijs? Als voordrager ook graag uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in de mail zetten. Alvast bedankt voor uw meedenken!