WhatsApp Buurtpreventie Haskerhorne


Morgenavond zal in het Dorpshuis 't Trefpunt om 20:00 uur een informatieavond en eventueel inschrijfavond worden georganiseerd. Het Dorpsbelang wil samen de inwoners van Haskerhorne een WhatsApp Buurtpreventie groep oprichten.

Voorafgaand aan het activeren van deze groep, vindt er morgenavond een informatieavond plaats. De Politie zal de aanwezigen informeren over:

– Het nut van buurtpreventie
– Het gebruik van spelregels van de WhatsAppgroep
– Voorbeelden van observeren en signaleren

De deelname is gratis. De groep is Effectiever als veel mensen in het dorp zich aansluiten. U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 21 maart in 't Trefpunt.