Wetterskip tekent bijenpact

17-11-2019 JOURE – Dagelijks bestuurder Jan van Weperen ondertekende afgelopen week tijdens een bijeenkomst in Wergea het bijenpact van Wetterskip Fryslân. Dit deed hij samen met 15 andere Friese organisaties. In het bijenpact staat wat iedere organisatie doet om de leefomstandigheden voor bijen en de biodiversiteit te verbeteren.

Bijen en insecten zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening, de bloei van planten en een gezond bodemleven.

Silence of the Bees
Het sluiten van de bijenpacts is onderdeel van het project Silence of the Bees(externe website).  Dit project vraagt aandacht voor bijensterfte en de afname van vliegende insecten en zoekt naar oplossingen. In ons bijenpact lees je wat wij nog meer doen om de biodiversiteit te bevorderen.