Wetterskip Fryslân wijzigt onderhoudsplicht

31-05-2019 JOURE – Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân stelde dinsdag 28 mei het nieuwe beleid voor het onderhoud van sloot, duiker, polder of polderdijk door grondeigenaren vast. Het waterschap informeert deze week alle betrokken grondeigenaren per brief over de mogelijke onderhoudsplicht en de gewijzigde afspraken. In een legger staat precies wie in het werkgebied verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een water, bouwwerk, polder of dijk. Ook staat in de legger gebieden waar beperkingen gelden, zoals bij dijken.

Op de nieuwe leggerkaart is te zien wie verantwoordelijk bent voor het onderhoud aan een water, bouwwerk, polder of dijk. Op de kaart staan ook de eisen waaraan het onderhoud moet voldoen. 
Het bestuur van het waterschap stelde in 2008 nieuw beleid voor het onderhoud door grondeigenaren vast. Over het nieuwe beleid is op 28 mei een besluit genomen en het wordt nu echt ingevoerd. Dat betekent ook dat de onderhoudsplicht verandert. 

Partijen die willen reageren op de nieuwe afspraken in de legger of er hun mening over willen geven kunnen vanaf 3 juni gedurende 6 weken een zienswijze indienen op de wijzigingen van de legger.