Wetterskip Fryslân vraagt medewerking van boeren om watertekort te beperken

25-07-2019 JOURE – Wetterskip Fryslân vraagt boeren die water uit vaarten en sloten gebruiken voor het beregenen van gewassen of grasland onderling afspraken te maken over de waterverdeling. Het gaat om boeren die gebruik maken van hetzelfde watersysteem in een gebied. Een boer die meer water uit de sloot wil gebruiken dan 250 kubieke meter water per uur wordt gevraagd om dat in ieder geval bij de rayonbeheerder van het waterschap te melden. Dat geeft het waterschap de mogelijkheid om de vraag naar en het aanbod van water in een gebied zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en peildaling voorkomen.

Een dreigend lokaal watertekort betekent dat er in een gebied meer water wordt verbruikt dan er aangevoerd kan worden. In de folder Dreigend lokaal watertekort bij droogte staat informatie over de maatregelen die het waterschap neemt tijdens droogte, maar ook welke maatregelen boeren zelf kunnen nemen. Anders dan in 2018, wil het Wetterskip Fryslân bij een lokaal watertekort, eerst alleen lokaal een verbod instellen. Het waterschap wil het instellen van een beregeningsverbod graag zo lang mogelijk voorkomen.