Wetterskip Fryslân verhoogt keringen langs Langweerder Wielen

08-04-2020 JOURE – Ten oosten van de Langweerder Wielen brengt Wetterskip Fryslân 1,2 kilometer kering weer op hoogte. Ook wordt de kering verstevigd en verbeterd. Uit de zesjaarlijkse hoogtetoets van het waterschap blijkt namelijk dat gedeelten van de kering niet meer voldoen aan de eisen. De werkzaamheden starten half april en zijn uiterlijk half juni klaar.

Vanaf 20 april wordt het fietspad gestremd, dit is afgestemd met de gemeente. De stremming duurt tot half juni. Er wordt ter plaatse een omleidingsroute aangegeven. Wetterskip Fryslân werkt constant aan een goed functionerend watersysteem. Het waterschap verbetert een deel van de waterkeringen in haar werkgebied, waarna deze voldoet aan de eisen. Dit kan door herstelwerkzaamheden, aanleg van nieuwe keringen, de aanleg van stuwen, gemalen of duikers en/of door wijzigingen van de
legger. Door deze verbeteringen wordt wateroverlast in het gebied beperkt.

In totaal beheert Wetterskip Fryslân 3.300 kilometer aan waterkeringen. Momenteel heeft Wetterskip Fryslân meerdere projecten lopen waarbij waterkeringen worden opgehoogd. De komende jaren worden nog ongeveer 250 kilometer aangepakt.

Kosten
Het project kost in totaal 150.000 euro. Het wordt uitgevoerd door aannemer De Waard Grondverzet bv.

Coronamaatregelen
Ons werk behoort tot de vitale processen van de samenleving. Onze dienstverlening gaat, daar waar mogelijk, dan ook gewoon door. Dus ook de uitvoering van de projecten. Daarbij volgen we de richtlijnen van het RIVM. Wij vragen inwoners van Fryslân en Groninger Westerkwartier ook deze richtlijnen te volgen als er contact nodig is.