Wetterskip Fryslân onderzoekt verstoorde groei onderwaterplanten

12-06-2019 JOURE – Het Wetterskip heeft enkele matten met daarop onderwaterplanten in het water gelegd, om te onderzoeken welke factoren de groei van deze planten verstoren. Spelbrekers in de groei zijn bijvoorbeeld bodemwoelende vissen, watervogels die de planten opeten, bodemgesteldheid of wind (golfslag). Het blijkt dat de groei van onderwaterplanten vooral op de meren en grote vaarten in Friesland achterblijft. Terwijl deze planten, bijvoorbeeld glanzig of doorgroeid fonteinkruid, wel belangrijk zijn voor schoon water met een goede biodiversiteit.

Biologisch afbreekbare matten
Bij de kleinschalige proef maakt het Wetterskip gebruik van zogenaamde BESE-elementen (Biodegradable Elements for Starting Ecosystems). Die geven planten een goede structuur om zich te vestigen. De matten zijn biologisch afbreekbaar en gemaakt van aardappelzetmeel, afkomstig van een ongebruikte afvalstroom uit de patatindustrie. Een paar matten schermen we af met kooien om vissen en watervogels op afstand te houden. Zo onderzoeken ze of hun afwezigheid goed is voor de groei van onderwaterplanten.