Wetterskip Fryslân loopt voorop in digitaliseringsslag


25-03-2017 JOURE – Op digitaal gebied is Wetterskip Fryslân al jaren koploper onder de Nederlandse waterschappen. Digicommissaris Bas Eenhoorn noemde het Friese waterschap vorig jaar zelfs als voorbeeld voor andere overheden als het gaat om de digitaliseringsslag. In een uitgebreid interview in vaktijdschrift ‘Het Waterschap’ reageren Pieter Schaafsma (clustermanager ICT) en André Tinga (teamleider ICT) op de complimenten en leggen ze uit waar de digitale kracht van Wetterskip Fryslân volgens hen in schuilt.

De digitalisering binnen het Wetterskip Fryslân is volgens clustermanager Pieter Schaafsma gekoppeld aan alle processen binnen het organisatieontwikkelingstraject. “Het beheerproces, het onderhoudsproces, het werkproces, enzovoort. De vraag daarbij is: hoe kan het proces beter worden ingericht en hoe kan ICT daarin ondersteunend zijn? Het proces is dus sturend voor de wijze waarop wij als ICT-afdeling werken.”

Vooral het feit dat het Friese waterschap zelf veel kennis in huis heeft, is volgens Digicommissaris Bas Eenhoorn een belangrijke kracht. “Inmiddels doen we het meeste inderdaad zelf”, zo beaamt teamleider ICT André Tinga in ‘Het Waterschap’. Op de vraag of dat inderdaad het grote geheim van Wetterskip Fryslân is, antwoordt Schaafsma: “Nou, geheim geheim… Dat is een groot woord. Maar onze kracht is inderdaad om in een snel veranderende markt steeds nieuwe kennis en kunde binnen te halen, te verjongen en te vernieuwen.”

Volgens Tinga helpt het dat het bestuur van het waterschap de noodzaak van die continue vernieuwingsslag ziet. “Vooral ook omdat het op de lange termijn besparingen oplevert”, zo geeft hij aan. “Je steekt geld in ICT, daardoor verhoog je elders in de organisatie en bespaar je op termijn geld.” Het tweetal noemt in dat kader een aantal vernieuwende projecten, die de organisatie veel hebben opgeleverd. Zo is er een app voor muskusrattenvangers ontwikkeld en is het schouwproces, waarbij alle watergangen tot in detail in kaart worden gebracht, volledig gedigitaliseerd.

Samenwerking Noord
Ook het lidmaatschap van Samenwerking Noord komt in het interview aan de orde. “Met Samenwerking Noord hebben we een breed aanbod van vacatures en stageplaatsen, zowel bij (semi-)overheden als commerciële partijen”, zo zegt Tinga onder meer.