Wetterskip Fryslân legt zonnepanelen op rioolwaterzuivering Sloten

17-07-2020 SLOTEN – Wetterskip Fryslân gaat ruim 700 zonnepanelen plaatsen op de rioolwaterzuivering (rwzi) van Sloten. Met het project Zon op rwzi’s plaatst Wetterskip in totaal ongeveer 35.000 zonnepanelen op 13 van haar zuiveringen. Leeuwarden, Damwâld, Burdaard, Drachten en Gorredijk gingen de rwzi van Sloten al voor.

Het plaatsen van zonnepanelen draagt voor 17 procent bij aan de klimaatdoelstelling van het waterschap. De investering in de zonnepanelen verdient het waterschap terug door op de energierekening te besparen en de jaarlijkse SDE+-subsidie te ontvangen.

Minder CO2-uitstoot
In 2020 wil Wetterskip Fryslân 40 procent van haar totale energiebehoefte duurzaam opwekken. De plaatsing van de zonnepanelen op 13 zuiveringen vermindert de CO2-uitstoot met 13 procent. De op te wekken zonne-energie op de zuiveringen is bijna 9.000.000 kWh/jaar. Dat staat gelijk aan 3.000 huishoudens. Wetterskip investeert in totaal ruim 14 miljoen euro in het project Zon op rwzi’s. GroenLeven plaatst de zonnepanelen.

Plaatsing zonnepanelen
De dertien zuiveringen waar zonnepanelen worden geplaatst zijn: Leeuwarden, Kootstertille, Burdaard, Damwâld, Dokkum, Drachten, Gorredijk, Joure, Sneek, Akkrum, Sloten,