Wetterskip Fryslân bouwt en renoveert bruggen in Vegelinsoord

29-04-2021 VEGELINSOORD – Wetterskip Fryslân start medio mei met het vervangen van drie bruggen en het opknappen van één brug over de vaart langs de Meenscharweg in Vegelinsoord. De bestaande bruggen zijn ongeveer zestig jaar oud en hebben het einde van hun technische levensduur bereikt. Particulieren en boeren gebruiken de bruggen dagelijks als toegangsweg naar hun woningen en weilanden. Tijdens de werkzaamheden blijven de percelen bereikbaar.

De vier bruggen zijn eigendom van Wetterskip Fryslân. Sinds een paar weken worden er langs de Meenscharweg kabels en leidingen verlegd. Deze aanpassingen zijn nodig voor de bouw en renovatie van de bruggen. Vanaf half mei pakt het waterschap de bruggen aan. Drie bruggen worden gesloopt en vervangen door nieuwe, bredere bruggen met een ruimere op- en afrit. Zo zijn de bruggen ook geschikt voor grote landbouwvoertuigen.

De bestaande brug bij Mienscharweg 15 wordt opgeknapt. Het waterschap gaat deze brug versterken en de toerit verbreden.

Uiterlijk bruggen
De drie nieuwe bruggen krijgen een stalen damwand als beschoeiing en een betonnen brugdek met stalen leuningen. De doorvaarthoogte blijft gelijk aan de oude situatie, zodat bijvoorbeeld kanovaarders er onderdoor kunnen blijven varen.

Woningen en weilanden bereikbaar
In het voortraject heeft Wetterskip Fryslân de gebruikers van de bruggen persoonlijk geïnformeerd over de werkzaamheden. De twee nieuwe bruggen bij Meenscharweg 2/4/6 en 10/12 worden naast de oude bruggen gebouwd. De oude bruggen worden pas gesloopt als de nieuwe klaar zijn. Zo kunnen bewoners en boeren tijdens de werkzaamheden de oude bruggen als verbindingsweg blijven gebruiken. Bij de brug aan de Mienscharweg 14/16 komt een tijdelijke toegangsweg. Hier legt het waterschap vanaf De Dolten langs de vaart rijplaten naar de percelen aan.

Overlast voor omgeving
Door de werkzaamheden is enige hinder voor het verkeer dat gebruik maakt van de Meenscharweg niet te voorkomen. Er wordt plaatselijk eenrichtingsverkeer en een snelheidsverlaging ingesteld. Dit wordt met borden aangegeven.

Oplevering eind november
Aannemer Oosterhuis BV voert de nieuwbouw en het opknappen van de bruggen in opdracht van Wetterskip Fryslân uit. Het werk is naar verwachting eind november 2021 klaar.