Wetterskip Fryslân blijft de waterstanden in polders verhogen

06-07-2019 JOURE – Wetterskip Fryslân blijft ook de komende periode de waterstanden in poldersloten en -vaarten zoveel mogelijk verhogen. Het dagelijks bestuur heeft hiervoor de vergunning verlengd tot 1 juli 2020. Met het verhogen van de waterstanden probeert Wetterskip Fryslân meer water in de bodem vast te houden. Het gemiddelde grondwaterpeil in Friesland staat op dit moment 10 tot 20 centimeter lager dan in vorige jaren.

Als gevolg van de droge zomer in 2018 en de aanhoudende droogte in 2019 zijn de grondwaterstanden in het hele werkgebied van het waterschap nog steeds laag. De regen in de eerste helft van juni heeft de grondwaterstand in de Friese polders even aangevuld. Maar ook hier loopt het neerslagtekort nu weer op. Voor de hogere zandgronden in het zuidoosten van Friesland blijft de grondwaterstand laag ten opzichte van het jarenlange gemiddelde. Op dit moment is er voldoende water vanuit het IJsselmeer beschikbaar om de waterstand in de meren, kanalen, vaarten en sloten op peil te houden. Waar mogelijk, verhoogt het waterschap de waterstand om een extra watervoorraad op te bouwen.