Wetterskip doet 3 jaar onderzoek naar Amerikaanse rivierkreeft

22-05-2023 JOURE – De komende drie jaar gaat het Wetterskip in Fryslân de Amerikaanse rivierkreeft monitoren. Ze onderzoeken de aanwezigheid en de verspreiding van deze uitheemse kreeften in de Friese wateren. Door hun graaf- en vraatgedrag brengen de kreeften schade toe aan oevers, polderdijken en waterplanten. Dat is slecht voor de waterveiligheid, de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Met het onderzoek krijgt het Wetterskip in beeld waar de kreeften in Fryslân leven, hoeveel het er zijn en welke schade ze toebrengen.

In sommige delen van Nederland zijn exotische rivierkreeften een ware plaag. Ze moeten tot een beheersbare omvang teruggebracht worden. Zeker op plaatsen waar ze veel overlast bezorgen. Maar eerst is er meer onderzoek nodig. Wetterskip Fryslân heeft van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een ontheffing gekregen om de rivierkreeften tot en met 2025 te monitoren.

In Fryslân is er nog geen grote schade van de rivierkreeft, maar een goed beeld ontbreekt. Onze medewerkers komen de kreeften steeds vaker tegen tijdens de vismonitoring en in de muskusrattenvallen. Het kreeftenonderzoek levert een compleet beeld van de aanwezigheid en verspreiding van de Amerikaanse rivierkreeft in Fryslân. De resultaten dragen bij aan het landelijke beeld.

Drie jaar monitoring
Het Wetterskip monitoren in de periode mei tot en met juli. Dit doen ze door het steekproefsgewijs bemonsteren van alle wateren in Fryslân: meren, kanalen, vaarten, beken en poldersloten. Per gebied brengen ze met behulp van kreeftenfuiken de aanwezigheid van de verschillende soorten Amerikaanse rivierkreeft in kaart. In 2024 en 2025 doen ze dit nog een keer. Zo verzamelen ze genoeg data voor het onderzoek.

De fuiken die we plaatsen staan 24 uur onder water. Daarna legen ze de fuiken, kijken wat voor soorten kreeften erin zitten, tellen de aantallen en registreren dat. Daarna nemen ze de kreeften mee en worden ze door bevriezing gedood. De kreeften voeren ze af naar een destructiebedrijf.

Amerikaanse rivierkreeft
De Amerikaanse rivierkreeft is een verzamelnaam van verschillende soorten kreeften. Deze uitheemse kreeften horen niet in Nederland thuis. Van de zeven exotische rivierkreeftsoorten in Nederland zijn in Fryslân vooral de Gestreepte en Gevlekte Amerikaanse rivierkreeften gesignaleerd. De kreeften eten de waterplanten op. Ook woelen ze in de bodem en oevers waardoor het water troebel wordt. Er dringt dan geen licht meer tot op de bodem door. Hierdoor verdwijnen waterplanten, wordt het ecologische evenwicht verstoord en verslechtert de waterkwaliteit.