Wetterskip alert op hoog water

10-02-2020 JOURE – Het Wetterskip blijft alert en houden de situatie op de Friese boezem (het stelsel van meren en vaarten in Fryslân) en dijken langs de Friese kust, langs het IJsselmeer en op de eilanden in de gaten. Inmiddels is de keermuur in Harlingen gesloten. Ook de schuiven in de zeegemalen bij Roptazijl, Zwarte Haan en Marrum (de Heining) zijn dicht. De hoogste waterstand, + 2.90 NAP,  wordt rond 10.10 uur bij Harlingen bereikt. Naar verwachting is er tot en met dinsdag 11 februari sprake van een hogere waterstand.

Preventieve  maatregelen
Er zijn eerder al preventieve maatregelen genomen. Zo zijn de sluizen bij Goingarijp en Broek sinds zaterdagmiddag gesloten om hoge waterstanden door opwaaiing tegen te gaan. En stromen de sluizen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp zoveel mogelijk water af om de waterstand op de Friese boezem (het stelsel van meren en vaarten in Fryslân) te verlagen.

Stormschade aan gemalen
Gisteren was er stormschade aan gemaal De Heining (bij Marrum) en gemaal De Puollen (bij Dronrijp). Personeel in het veld hebben reparaties uitgevoerd en houden de sluizen en gemalen in Fryslân en het Groninger Westerkwartier goed in de gaten. 

Zie je schade aan gemalen, sluizen of dijken?
Meldt het dan via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar). Rijkswaterstaat houdt het Wetterskip op de hoogte van de actuele verwachtingen rond de waterstanden. Op basis van de meest actuele ontwikkelingen beslist het Wetterskip welke maatregelen er verder nodig zijn.