Wethouder op zoek naar nieuwe stageplaatsen

11-09-2019 JOURE – Het afgelopen jaar heeft wethouder Luciënne Boelsma regelmatig stage mogen lopen bij uiteenlopende organisaties en instellingen in onze gemeente. “Een waardevolle ervaring, waar ik de komende periode graag een vervolg aan wil geven. Ik ben niet alleen verrast door de vele interessante en belangrijke organisaties en projecten, waar ik een kijkje achter de schermen mocht nemen. Ik heb ook regelmatig nieuwe inzichten opgedaan, die mij helpen in mijn werk als wethouder. Stagelopen is een mooie manier om gevoel te krijgen bij de praktijk, zodat je weet waar je het over hebt en wat er speelt in onze samenleving.”

Wil jij Luciënne ook een dagdeel laten meelopen?
Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat: secretariaat@defryskemarren.nl of telefoonnummer 0513 – 23 95 25. Geef daarbij een korte omschrijving van jouw organisatie of instelling en de inhoud van de stage.

Enige vereiste voor een stageplaats is dat de stage past binnen Luciënne haar portefeuille.