Wethouder en vuilniswagen naar Tweespan in Lemmer


17-03-2018 JOURE – De grote voorjaarsschoonmaak is weer in volle gang! In de week van 19 tot en met 24 maart doen zo’n 1.900 basisschoolleerlingen van veertien scholen in De Fryske Marren mee aan de Himmelwike. Op zaterdag 24 maart sluiten hier nog eens 100 deelnemers van Plaatselijk Belangen en jeugdvogelwacht bij aan. Gewapend met prikstokken, handschoenen en vuilniszakken wordt het zwerfvuil opgeruimd en maken we De Fryske Marren klaar voor het voorjaar.
Wethouder en vuilnisauto langs Tweespan in Lemmer
Op maandag 19 maart brengt wethouder Johannes van der Pal om 13:00 uur een bezoek aan basisschool Tweespan in Lemmer. Hij zal de kinderen vertellen over afval en afvalinzameling. Ook kunnen de deelnemende kinderen een kijkje nemen in de cabine van een vuilnisauto van de gemeente. Na deze activiteiten gaan de kinderen met zijn allen op pad om zwerfafval op te ruimen in de omgeving van hun school.

Alle kinderen die deelnemen aan de Himmelwike krijgen een appel als dank voor hun hulp. Scholen kunnen gebruik maken van het lespakket Zwerfafval Mooi Niet! van Nederland Schoon of het lespakket Awareness Afval door de Friese Milieufederatie. De prikstokken, vuilniszakken en handschoenen worden door de gemeente beschikbaar gesteld. De Himmelwike in gemeente De Fryske Marren wordt mede ondersteund door informatiecentrum Mar en Klif.