Weststellingwerf en De Fryske Marren pleiten voor uitstel Lelystad Airport


31-10-2017 JOURE – De gemeenten Weststellingwerf en De Fryske Marren melden in een gezamenlijke brief aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de toenemende onrust onder inwoners over de uitbreiding van Lelystad Airport. Het vertrouwen van hun inwoners in een zorgvuldig proces neemt af. De colleges pleiten voor uitstel totdat de herinrichting van het luchtruim is geregeld.

“De onrust is recentelijk extra gevoed door de berichtgeving over het – voor onze inwoners tot voor kort onbekende – besluitvormingsproces rond de uitbreiding van het vliegveld. Het wordt gevoeld als onomkeerbaar”, zo schrijven de colleges. Wethouder Cor Trompetter van Weststellingwerf: “Ook zijn er twijfels over de juistheid van de geluidsberekeningen voor de Milieueffectrapportage. Ook het uitblijven van duidelijkheid over de precieze routes, voedt de maatschappelijke onrust.”

“Wachten tot de herinrichting van het luchtruim betekent enige vertraging, maar geeft ruimte aan de Minister om de signalen uit de samenleving serieus te nemen.” aldus wethouder Durk Durksz.