Weststellingwerf en De Fryske Marren pleiten voor uitstel Lelystad Airport


07-02-2018 JOURE – In een ontmoeting met minister Cora van Nieuwenhuizen hebben wethouders Durk Durksz van De Fryske Marren en Cor Trompetter van Weststellingwerf nogmaals gepleit voor uitstel van de uitbreiding van Lelystad Airport. Ze zaten maandag met de minister om tafel op Lelystad Airport, samen met bestuurders uit Flevoland.

De wethouders verdedigden de bestuurlijke brief die de beide gemeenten eind oktober naar Den Haag stuurden. Hierin pleitten De Fryske Marren en Weststellingwerf nadrukkelijk voor een openstelling van Lelystad Airport nadat herinrichting van het luchtruim is geregeld. Dat levert wel enige vertraging op, maar hiermee wordt het signaal uit de samenleving serieus genomen en elke twijfel over mogelijke overlast voorkomen. Ze kregen stevig bijval van andere bestuurders.

Beide gemeenten zijn geen tegenstander van de uitbreiding van de luchthaven, maar wel tegen de overlast die de geplande laagvliegroutes met zich meenemen.

De minister gaf geen uitsluitsel, maar liet wel een richting doorschemeren. Namelijk openstelling van uitbreiding van de luchthaven per 1 april 2019 en daarbij zoveel mogelijk overlast proberen te voorkomen. Dit stelt de bestuurders niet gerust. “De minister heeft geen oog voor de vertrouwensbreuk”, stelt Cor Trompetter. “Ze is zich onvoldoende bewust van de onvrede die het proces binnen de samenleving heeft veroorzaakt.”

“Wy wolle in sekuer proses en lústerje nei ús ynwenners” aldus Durk Durksz. “Wy wolle oerlêst foarkomme, en dat kin allinnich troch de iepenstelling út te stellen oant it loftrom opnij yndield is.”

De gemeenten De Fryske Marren en Weststellingwerf blijven zich inspannen voor een herindeling van het luchtruim als voorwaarde voor het openstellen van de uitbreiding van Lelystad Airport.