Werkzaamheden Prinses Máximasingel en Prins Willem-Alexanderstraat

10-02-2020 JOURE – Binnenkort start de gemeente met een aantal groenwerkzaamheden aan een deel van de Prinses Máximasingel en de Prins Willem-Alexanderstraat in Joure. Hier zullen meerdere groenvakken opnieuw worden ingericht. Hieronder leest u meer over de (planning van de) werkzaamheden.

Waarom een nieuwe inrichting van de groenvakken?
In de huidige groenvakken groeit veel lastig te onderhouden onkruid, waaronder heermoes. Omdat het onkruid dan vooral lastig te beheren is en onkruiden niet meer met chemische middelen mogen worden bestreden, heeft de gemeente een grote uitdaging om dit te weren. Om ervoor te zorgen dat het onkruid minder kans krijgt om te groeien, wil de gemeente de groenvakken daarom anders inrichten.

Herinrichting lage- en hoge groenvakken
Onderaan dit bericht vindt u een plattegrond waarop u kunt zien welke groenvakken de gemeente gaat herinrichten. Het gaat zowel om lage- als hoge groenvakken. In de lage vakken wordt er gazon aangelegd. De hoge vakken zullen eind februari / begin maart leeg worden gemaakt en leeg blijven, dus zonder beplanting. Dit om hinderlijke onkruiden tijdens het groeiseizoen te weren door bestrijding met heet water. Om te zorgen voor een mooi straatbeeld zal de gemeente in de hoge groenvakken nieuwe beplanting aanbrengen in het najaar van 2020. Daarbij wordt gedacht aan bloeiende vaste planten of een kruidenmengsel.

Vragen?
Voor contact met de gemeente kunt u vragen naar Bart Driehuijs via telefoonnummer 14 05 14 of via e-mail: info@defryskemarren.nl.

Te downloaden: