Werkzaamheden Nieuwe Langebrug in Sloten

06-01-2020 SLOTEN – Vandaag starten de renovatie- en onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Nieuwe Langebrug in Sloten. De werkzaamheden vinden plaats tot en met vrijdag 6 maart 2020 In deze periode is er geen bediening van de brug. Het wegverkeer ondervindt weinig hinder en kan (op de rijbaan) over de brug blijven rijden. Voor de scheepvaart geldt een tijdelijke stremming.

Uitvoering werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden worden onder andere de elektrotechnische en werktuigbouwkundige onderdelen van de brug en het bedienings- en besturingssysteem vervangen. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels begonnen.