Werkzaamheden knooppunt Joure in september


29-08-2017 JOURE – In september zijn er weer de nodige (weg)werkzaamheden gepland rondom de het knooppunt van Joure. Er zullen op diverse plaatsen verschillende werkzaamheden plaatsvinden, hieronder een overzicht:

Aansluiting Joure
• Tweede veld liggers plaatsen op kunstwerk Geert Knolweg en brugdek afmaken.
• Vrijgraven fietstunnel, dek maken en voorzetwanden aanbrengen.
• Nieuwe toe- en afrit maken (oostkant).
• Minirotonde zuid en nieuwe verlengde Geert Knolweg aanleggen.
• Ophogen binnen bestaande rotonde.
• Voorbereidingen van entreegebied (onder andere grondwerkzaamheden).
• Aanleg tijdelijke wegen.

Hollandiastraat Scharsterbrug
• Brugdek verder afbouwen.
• Asfalt aanbrengen op het kunstwerk.
• Afbouwwerkzaamheden in de nieuwe onderdoorgang.
• Afwerking kunstwerk (stootplaten, rooster, coating, leuningen etc.).
• Aanleggen nieuwe Hollandiastraat en fietspad.

De Hollandiastraat wordt tijdelijk verlegd over het toekomstige
tracé van de nieuwe A7. Op deze manier kan de nieuwe onderdoorgang en A7 gereed worden gemaakt..

Lemmer
• Storten dekken van de fly-overs.
• Afwerking fly-overs (schampranden, voegen, hekwerk, etc.).
• Aanbrengen onder- en tussenlagen van de wegen.
• Asfalt aanbrengen.
• Markeringen aanbrengen en bebording plaatsen.

Op de A6 en A7 (vanaf de richting Lemmer tot aan het Haskerveldwegviaduct) zijn er twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar, op één rijbaan. Dit is nodig om zo op de andere rijbaan werkzaamheden uit te kunnen voeren. Houd rekening met een snelheidsbeperking.

De werktijden zijn op doordeweekse dagen van 7.00 tot 19.00 uur. Op zaterdagen wordt incidenteel gewerkt van 7.00 tot uiterlijk 19.00 uur. Werkzaamheden die geen of nauwelijks overlast veroorzaken gaan op sommige dagen door tot circa 23.00 uur.