Werkzaamheden in Terkaple en Oosterzee

23-01-2020 TERKAPLE – Van maandag 3 februari tot zaterdag 15 februari vinden er werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen aan de Oenemawei in Terkaple. De weg is in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Een omleiding wordt met borden aangegeven.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de BAM via telefoonnummer 085 – 047 90 62 of e-mail klantenservice@bam.com.

Werkzaamheden Holsteinpad in Oosterzee

Binnenkort start de gemeente met een aantal werkzaamheden aan het Holsteinpad in Oosterzee. Zo worden de bosschages langs de weg verwijderd, de bermen opgehoogd en wordt de weg opnieuw geasfalteerd. Hieronder leest u meer over de planning van de werkzaamheden.

Verwijderen bosschages: begin februari
Allereerst worden de bosschages (bosplantsoen) langs de kanten van het Holsteinpad verwijderd. Dit gebeurd begin februari nadat er een Flora en Faunacheck is uitgevoerd. De bomen zijn namelijk niet meer in goede staat. Daarnaast wordt er op deze manier ruimte vrij gemaakt om zo de bermen op te hogen.

Ophogen bermen: april
Nadat de bosschages zijn verwijderd, worden de stobben gefreesd. Op die manier kunnen de bermen opgehoogd worden met grond om zo de weg weer voldoende te ondersteunen. Het ophogen van de bermen zal in april plaats vinden.

Overleg met bewoners over planning: mei
In mei wil de gemeente graag samen met direct aanwonenden en de aannemer in gesprek over de tijdelijke afsluiting van het Holsteinpad. De weg aan het Holsteinpad is verouderd en er zijn veel scheuren vindbaar in het wegdek. Daarom wil de gemeente de weg opnieuw asfalteren.

Aanplanten bosplantsoen: oktober/november
In oktober/november wordt er nieuw bosplantsoen (onder andere elzen en berken) aangeplant. Het straatbeeld zal er ongeveer hetzelfde uitzien als u gewend bent.

Vragen?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u vragen naar Bart Driehuijs via telefoonnummer 14 05 14 of via e-mail: info@defryskemarren.nl.