Werkzaamheden begraafplaats Bantega

11-01-2019 BANTEGA – Op de begraafplaats in Bantega heeft de gemeente te maken met verzakking van de grond en met scheefstaande grafbedekkingen die om (dreigen te) vallen. De verzakking van de grond heeft te maken met de uitdrogende werking van de onderliggende veengrond. Veengrond is een grondsoort die veel voorkomt in deze regio. Als gemeente willen wij hier graag iets aan doen.

Afgelopen week is de gemeente begonnen met werkzaamheden op de begraafplaats. Tijdens de werkzaamheden herstellen me medewerkers de verzakking van de grond door de begraafplaats op te hogen met grond. Daarbij worden de grafbedekkingen gefaseerd (in volgorde van vak A naar D) weer rechtgezet. In deze periode zijn de graven, zoals gebruikelijk, toegankelijk voor bezoekers.

Uitvoering werkzaamheden
Door de begraafplaats op te hogen met grond en de grafbedekkingen weer recht te zetten brengt de gemeente deze weer terug naar de oorspronkelijke staat. Voor het rechtzetten van de grafbedekkingen is er een gespecialiseerde steenhouwer gevraagd om dit uit te voeren. Voor het rechtzetten van de grafbedekkingen wordt er eerst toestemming gevraagd aan de rechthebbenden.

Vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Piet Visser via telefoonnummer 14 05 14 of via e-mail: info@defryskemarren.nl. Wilt u in uw contact met de gemeente het zaaknummer vermelden?