Werken aan minder CO2


07-06-2018 JOURE – Als eerste gemeente van Noord Nederland gaat De Fryske Marren aan de slag met het halen van niveau 3 op de CO2 prestatieladder. We brengen onze huidige uitstoot in beeld en gaan aan de slag met het terugbrengen daarvan. Daarmee geeft de gemeente verder invulling aan hun duurzaamheidsambities en willen ze het goede voorbeeld geven aan onze inwoners en gemeenten.
Minder CO2 uitstoot

De gemeente gaat aan de slag met het terugbrengen van de uitstoot door de eigen organisatie en binnen onze projecten. Daarbij gaan we onder andere kijken naar ons wagenpark, het energieverbruik van onze gebouwen en naar onze inkopen en aanbestedingen.

Certificering
Bij certificering op trede 3 is de gemeente De Fryske Marren de eerste gemeente in Noord- Nederland met dat certificaat. Hiermee gaan we niet alleen zelf actief aan de slag op het gebied van CO2 reductie maar geven we ook een goed voorbeeld naar bedrijven en inwoners in de gemeente. Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI).

CO2 prestatieladder
De CO2 prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt om op een structurele manier CO2 te reduceren, zowel intern als in de gehele keten. Voor trede 3 van de Prestatieladder wordt er vooral gewerkt aan het inzicht krijgen van de CO2 uitstoot van de eigen organisatie. Daaraan worden doelstellingen gekoppeld voor het terugbrengen van die uitstoot. Die uitstoot en doelstellingen worden ook openbaar en zijn dus straks voor iedereen inzichtelijk. Daarnaast willen we ondersteunen bij initiatieven in de gemeente om CO2 te reduceren.

Duurzaamheidsambities
Met het terugbrengen van de CO2 uitstoot werken we aan het fossielvrij maken van de gemeente. De gemeente heeft vijf ambities voor een duurzame gemeente in 2030. De ambities gaan over de thema’s energie, water, kringloop, groen en inwoners. De ambities zijn vastgelegd in de Duurzaamheidsvisie 2030. Meer informatie over duurzaamheid in De Fryske Marren vindt u op www.defryskemarren.nl/duurzaam.