Wereldvluchtelingendag in Friesland

17-06-2019 JOURE – De integratie van asielzoekers en statushouders verloopt, ook in de Fryske Marren, niet vlekkeloos. Zo vinden veel vluchtelingen bijvoorbeeld moeilijk werk. Op Wereldvluchtelingendag vragen acht organisaties aandacht voor dit onderwerp. Dit doen zij symbolisch in de bovenste zaal van de Achmeatoren omdat een effectieve integratie ook hoog op de politieke agenda hoort. Met een gevarieerd programma laten de organisaties zien wat er goed gaat en wat er nog veel beter kan én moet.

Op 20 juni 1951 namen de Verenigde Naties het Vluchtelingenverdrag aan. Precies vijftig jaar later riepen zij deze dag uit tot Wereldvluchtelingendag. Een dag die oproept tot begrip voor vluchtelingen en hun bijdrage aan de vrede viert. De acht organisaties Solidair Friesland, Kleurrijk Fryslân, Asito, VluchtelingenWerk Frieslanfd, het Fries Vredesplatform, Amnesty Leeuwarden en ROC’s De Friese Poort en het Friesland College, geven hieraan gehoor met een programma voor en door ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders.

Interactief programma
Met lezingen en interactieve voorlichting vragen zij aandacht voor de positie van vluchtelingen in Nederland en wat dit vraagt van de Fryske Marren samenleving. Centraal staat de integratie van statushouders. Hiervoor vertellen zij zelf hoe zij hun inburgering hebben ervaren, tegen welke problemen zij aanlopen en welke oplossingen zij zien.

Ook een aantal grote maatschappelijke organisaties, scholen en werkgevers geeft vanuit eigen ervaringen inzicht in wat er goed gaat in de integratie en wat er hapert. Zowel bij het volgen van opleidingen als bij het vinden van werk. In de interactie met het publiek hopen de organisaties ook concrete handvatten te vinden voor verbeteringen. Hiermee willen de organisatoren een signaal afgeven aan de aanwezige politici en bestuurders. Een goede integratie vraagt energie en tijd van de statushouders en de samenleving en geld van de overheid. Dat betaalt zich terug.

Het publiek wordt van harte uitgenodigd vragen te stellen en mee te praten. Iedereen is welkom op 20 juni in de Achmeatoren. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Dus vol is vol. Het programma begint om 14.00 uur. De toegang is gratis.

Wereldvluchtelingendagkrant
Naast het event heeft Amnesty Leeuwarden voor deze dag een speciale krant gemaakt met en over vluchtelingen. Naast bijzondere portretten biedt deze krant achtergrondinformatie over de landen van herkomst. Ook staan er artikelen in over projecten die bijdragen aan de integratie van statushouders en die nog ruimte hebben voor deelnemers en vrijwilligers. De foto’s in de krant zijn vrijwel allemaal gemaakt door Huseen Khaled. Bezoekers aan het event in de Achmeatoren kunnen de krant gratis meenemen. Daarnaast deelt Amnesty Leeuwarden de krant uit in het stationsgebied. De activiteiten op Wereldvluchtelingendag in Leeuwarden worden mede mogelijk gemaakt door Achmea en NDC grafisch bedrijf.