Welke stoere brugklassers worden de beste voorlezers van de regio Mar en Fean?

28-02-2022 JOURE – Op dinsdagavond 15 maart aanstaande organiseert Bibliotheken Mar en Fean de regionale finale van Read2Me!, dé voorleeswedstrijd voor brugklassers van het voortgezet onderwijs. Deze regionale finale vindt plaats in de bibliotheek in Sneek, waar elf kandidaten strijden om een plaats bij de beste zes voorlezers van Mar en Fean. Daarmee plaatsen zij zich ook voor de provinciale finale op 20 april in het Tromptheater in Leeuwarden. De winnaars hiervan zijn in de race om de titel Brugklas Voorleeskampioen van de provincie Friesland te bemachtigen.

De scholen die hun voorleeskampioenen voor deze avond aanleveren zijn:

  • RSG Magister Alvinus uit Sneek
  • CSG Bogerman uit Sneek
  • De Diken uit Sneek
  • Het Marne College uit Bolsward
  • Het Zuyderzee Lyceum uit Lemmer

Met de voorleeswedstrijd Read2Me! Wordt aangetoond dat lezen niet alleen belangrijk, maar ook heel leuk is. De wedstrijd wordt beoordeeld door een kundige jury. Wie dat zijn blijft nog even een verrassing.

Read2Me! wordt mogelijk gemaakt vanuit de Bibliotheek op school, een leesbevorderingsprogramma dat isontwikkeld door Stichting Lezen in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. De bibliotheeksector voert het programma uit. Het wordt onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.

Kunst van Lezen richt zich op de kennismaking met de wereld van het boek en de literatuur. Het actieplan bedient diverse leeftijdsgroepen; voor de doelgroep 12-18 jaar is Read2Me! één van de projecten.