Weinig bieten overgezaaid vanwege insectenvraat

11-05-2019 JOURE – Tot nu toe is circa 30 hectare aan suikerbieten overgezaaid vanwege vraatschade. Vorig jaar was dat 100 hectare, en de jaren daarvoor 50 en 150 hectare. In heel Nederland wordt veel zwarte bonenluis waargenomen in de suikerbieten. Meestal wordt de schadedrempel echter niet overschreden waardoor bespuiting nog niet nodig is. Volgens Cosun maken telers maken zich toch grote zorgen over de beheersbaarheid van de insectendruk. De bietenplantjes zijn klein en groeien door het koele weer ook niet erg vlot. De angst bestaat dat in dit stadium elke druk van insecten aangepakt moet worden. Ook in het kader van het veilig uit kunnen voeren van onkruidbestrijding met toxische werking op de bieten als gevolg van vraatschade willen telers voorkomen.

De bietenteelt zonder neonicotinoïden is een stuk complexer geworden. Telers hebben geen ervaring met deze situatie. Onderzoekers hebben oude adviessystemen met schadedrempels niet kunnen uittesten. Het IRS is hier dit jaar intensief mee aan de slag gegaan. Er is algemeen veel onbekendheid en onzekerheid over de aanpak van insectenschade in bieten. Veel maatregelen worden uit onzekerheid genomen: bij twijfel worden bespuitingen tegen insecten uitgevoerd. Regionaal wordt gemeld dat de helft van de telers nu al gespoten hebben.

Zowel het IRS als Suiker Unie spannen zich in om de bietentelers zo goed als mogelijk van informatie te voorzien. Voor de middelenkeuze leggen zij de nadruk op middelen die natuurlijke vijanden sparen, en het gebruik van pyrethroïden te beperken in verband met beperkte werking en resistentievorming. Algemeen is er veel zwarte bonenluis. De schadedrempel is bepalend voor het ondernemen van actie. De eerste percelen met groene perzikluis zijn ook gesignaleerd. De schadedrempel is nog nergens overschreden. Suiker Unie telt wekelijks op 75 percelen de actuele toestand van groene perzikluis, de overbrenger van het vergelingsziekte virus. Het advies is de monitoring op groene perzikluis te volgen via het Ledenportaal of IRS.