Weidemolen voor natuurbeheer in Ruigahuizen

18-09-2019 RUIGAHUIZEN – Afgelopen zaterdag is er een weidemolen in werking gesteld op het natuurgebied ‘Aldegea’ in Ruigahuizen. De molen wordt gebruikt voor de verbetering van de waterkwaliteit van de aanwezige poel en voor regeling van het waterpeil voor de plas-dras situatie van het natte schraalland.

Niet toevallig gebeurt de ingebruikname op Open Monumentendag, omdat deze gereviseerde weidemolen een landschappelijk element is dat herinnert aan het kleinschalige cultuurlandschap van vroeger. De molen is de laatste stap van de inrichting van dit gebied waarmee tevens het laatste onderdeel van het Experiment Gaasterland succesvol wordt afgesloten.

Met het Experiment Gaasterland kregen de Gaasterlanders destijds de gelegenheid om met Bosk&Greide (vereniging voor agrarisch en particulier natuurbeheer) de EcologischeHoofd Structuur te realiseren ‘van onder af’. Met veel energie en doorzettingsvermogen is dit Experiment nu helemaal afgerond.

Bij de ingebruikname van de weidemolen zijn verschillende agrarische- en natuurorganisaties uitgenodigd om na de ingebruikname handeling door de wethouder op informele wijze met elkaar in gesprek te komen. Er is dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om over de actuele uitdagingen in het buitengebied van gedachten te wisselen.

Wethouder van gemeente de Fryske Marren de Jong zei bij deze bijeenkomst toe dat DFM de uitdagingen van natuur en landbouw energiek wil aanpakken met oplossingen ‘van onder af’. Het grote verschil met het Experiment is dat boeren en natuurbeheerders niet meer met de ruggen tegen elkaar staan, maar samen overleggen met de gemeente en provinciale overheid over de aanpak van landbouw, natuur en milieu.