Weer meer snorfietsen, minder bromfietsen

12-03-2019 JOURE – Begin 2019 telde Nederland ruim 1,2 miljoen brom- en snorfietsen. Dit is 1,6 procent meer dan in 2018. De snorfiets is populairder dan de bromfiets, met bijna 750 duizend geregistreerde exemplaren tegen 457 duizend geregistreerde bromfietsen. Het aantal snorfietsen was in januari 2019 4 procent hoger dan een jaar eerder, het aantal bromfietsen was bijna 2 procent lager. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Tot 2012 waren er meer bromfietsen dan snorfietsen in Nederland. Sinds dat jaar is het aantal bromfietsen elk jaar gedaald, terwijl het aantal snorfietsen jaarlijks toenam. Vergeleken met 2009 is het aantal snorfietsen begin 2019 bijna verdubbeld en is het aantal bromfietsen bijna 2 procent lager.

Het aantal nieuw verkochte brom- en snorfietsen was in 2018 met 58 duizend exemplaren bijna 22 procent lager dan in 2017. Het aantal nieuw verkochte snorfietsen was een kwart lager, het aantal bromfietsen was 12,5 procent lager. Van alle nieuw verkochte snorfietsen was in 2018 12 procent elektrisch, van de bromfietsen was 18 procent elektrisch. Van alle snorfietsen die in Nederland geregistreerd staan was begin 2019 iets meer dan 5 procent elektrisch, van de bromfietsen was dit 1,4 procent.

Bromfietsbezit jongeren in tien jaar meer dan gehalveerd
Weer meer snorfietsen, minder bromfietsenSlechts 2,5 procent van alle brom- en snorfietsen in Nederland stond op naam van een bedrijf, de rest is in het bezit van natuurlijke personen. De 50- tot 60-jarigen bezitten de meeste brom- en snorfietsen, 115 per duizend 50- tot 60-jarigen. Jongeren van 16 tot 20 jaar bezitten de minste brom- en snorfietsen; 44 per duizend. Tien jaar geleden was deze leeftijdscategorie juist de groep met het hoogste brom- en snorfietsbezit, namelijk 97 per duizend.

Vooral het bromfietsbezit in de jongste leeftijdscategorie is lager. Begin 2009 hadden 16- tot 20-jarigen nog 78 bromfietsen per duizend inwoners, tien jaar later zijn dat er nog maar 21. Het aantal snorfietsen in deze groep was in 2019 iets hoger dan tien jaar eerder, respectievelijk 23 en 20 snorfietsen per 1000 inwoners. De grootste verandering is te zien bij snorfietsen in het bezit van 20- tot 30-jarigen. Deze groep bezat begin 2019 bijna drie keer zoveel snorfietsen als tien jaar geleden, 58 tegen 20 per 1000 inwoners in 2009.