Waterstand Friese boezem eind deze week naar verwachting weer op peil

03-03-2020 JOURE – De gemalen draaien nog volop om het overtollige water uit de polders en van de Friese boezem (stelsel van vaarten en meren) af te voeren. Omdat het Wetterskip verwacht dat eind deze week de waterstand in de Friese boezem weer op peil is, staat het Woudagemaal sinds zondag 3 maart niet meer onder stoom. Het gemaal heeft in een week tijd ruim 35 miljoen kubieke meter water afgevoerd naar het IJsselmeer.

Maatregelen
Met het elektrische Hooglandgemaal (Stavoren) pompt het Wetterskip nog steeds boezemwater naar het IJsselmeer en met de kleinere gemalen (Zwarte Haan, Roptazijl en De Heining) naar de Waddenzee. Deze gemalen draaien momenteel op maximale capaciteit. Ook de poldergemalen zijn nog volop actief om het water uit de polders naar de boezem af te voeren.

Meldingen
De meldingen die bij ons binnenkomen, worden zo snel mogelijk opgevolgd door de medewerkers. Waar nodig treffen zij lokaal extra maatregelen. Zo zorgen ze bijvoorbeeld tijdelijk voor extra waterberging in de daarvoor bestemde polders en natuurgebieden.

Zie je schade aan onze gemalen, sluizen of dijken?
Meldt het dan via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).