Watersportseizoen begint vandaag


24-03-2018 JOURE – Dit jaar kunnen watersporters nóg eerder het water op. Normaal start het vaarseizoen op 1 april, maar dit jaar komen de bruggen en sluizen morgen – op 24 maart – al in beweging. Pasen valt vroeg dit jaar. Toeristen uit binnen- en buitenland krijgen zo de kans om al in het paasweekend de Friese wateren op te zoeken.

Gedeputeerde Klaas Kielstra: “De provincie Fryslân maakt zich op voor een nieuw watersportseizoen. De brug- en sluisbedieners en ondernemers zijn er klaar voor. Fryslân doet er alles aan om het verblijf van de watersporter, voor een dagje of een vakantie, zo aangenaam mogelijk te maken”.

Gastvrij Fryslân
Bij provinciale bruggen is tolgeld betalen niet meer nodig. Het ‘klompke’ verdwijnt langzaam uit beeld: steeds meer Friese gemeenten doen met de provincie mee en schaffen het bruggeld af. Ook de wachttijden voor bruggen worden korter. Bruggen worden steeds meer centraal bediend vanuit het Swettehûs in Leeuwarden. De op afstand bedienbare bruggen gaan dan ook gewoon open tijdens pauzes. Brugwachters werken samen op één locatie en kunnen elkaar vervangen achter het scherm in Leeuwarden.

Naast deze ontwikkelingen schaftte de provincie vorig jaar al het vignet bij de Turfroute af. Met al deze maatregelen heet Fryslân de watersporter van harte welkom in de provincie. Het Culturele Hoofdstad programma biedt ook volop activiteiten op en rond het water aan.

Boot Holland
Voor veel mensen start het vaarseizoen al in februari, tijdens Boot Holland. In de stand van de provincie Fryslân konden bezoekers hun tips en ideeën voor de watersport achterlaten. Hiermee maakten zij kans op een dag varen met een elektrische sloep. Het winnende idee kwam van de heer Goos uit Balk. Hij ziet graag de komst van recreatie-eilandjes op het Sleattemermar, aan de kant van Tjerkgaast. Recreatieschap Marrekrite juicht dit idee toe en heeft aangegeven de mogelijkheden te willen onderzoeken.