Waterschappen zuiveren 1,9 mld kuub rioolwater in 2017

15-03-2019 JOURE – In 2017 verwerkte het Wetterskip Fryslân 16 procent meer rioolwater dan in 2016, in het gebied van Waterschap de Dommel in Noord-Brabant werd 10 procent minder rioolwater verwerkt dan een jaar eerder. Dat blijkt uit analyses van het CBS.

Rioolwater is het mengsel van afvalwater van huishoudens en bedrijven en van hemelwater dat in het riool spoelt via straatkolken en dakgoten. De zuivering van rioolwater is een taak van de waterschappen

Eind 2017 waren er 326 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Gezamenlijk zuiverden deze installaties in 2017 ruim 1,9 miljard kubieke meter rioolwater, 1 procent meer dan in 2016. Dit staat gelijk aan ruim 300 liter rioolwater per inwoner per dag. Dat is inclusief het rioolwater van bedrijven en hemelwaterafvoer. Een inwoner gebruikt bijna 120 liter drinkwater per dag.

Schommelingen in rioolwaterhoeveelheden
De hoeveelheid neerslag veroorzaakt schommelingen in de rioolwaterhoeveelheden. Dat kan van jaar op jaar en regionaal verschillen. In 2017 hebben de waterschappen in het noorden en westen van Nederland beduidend meer rioolwater verwerkt, omdat in deze gebieden meer neerslag viel dan in 2016. De grootste toename werd gemeten bij het Wetterskip Fryslân. Dit waterschap verwerkte 16 procent meer rioolwater dan in 2016. Bij de meer zuidelijk gelegen waterschappen was de aanvoer op de rioolwaterzuiveringsinstallaties lager omdat in 2017 in deze gebieden minder neerslag viel dan in 2016. In het gebied van Waterschap de Dommel in Noord-Brabant was de daling het sterkst. Hier werd 10 procent minder rioolwater gezuiverd dan in 2016.