Waterplantenonderhoud vijvers en watergangen

04-07-2019 JOURE – In onze gemeente hebben we steeds meer te maken met waterplanten die harder groeien dan we graag willen. Hierover komen regelmatig vragen of klachten binnen. Wat doen wij aan het onderhoud van de wateren binnen onze gemeente?

Waterplantenonderhoud in de zomerperiode
In de zomerperiode worden op enkele locaties waterplanten verwijderd. Dit gebeurt alleen bij officiële watergangen, watergangen die belangrijk zijn voor de doorstroming of voor waterrecreatie (zoals varen of zwemmen). In de hoofdwatergangen maaien we de onderwaterbegroeiing van het dieper waterdeel om voldoende doorstroming in het water te houden.

Daarnaast maaien we watergangen of vijvers. Hierbij halen we beplanting weg die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd; ook wel invasieve soorten genoemd. Deze soorten kunnen namelijk een bedreiging vormen voor de planten die hier van oorsprong groeien of een belemmering zijn voor waterrecreatie. Ook kan deze beplanting een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Het verwijderen doen we door met een maaiboot onderwaterbeplanting af te maaien en uit het water te verwijderen. Door dit meerdere keren te doen hopen we dat de beplanting beheersbaar blijft.

Waterplanten verwijderen in het najaar
In het najaar, vanaf oktober tot begin december, verwijderen we waterbeplanting uit hoofdwatergangen binnen de bebouwde kom en voor een deel uit andere watergangen en vijvers. Naast het gebruik van de maaiboot wordt, door een ploeg medewerkers van de buitendienst, met een mobiele kraan grote en bereikbare plaatsen gehekkeld. In deze periode zal ook een deel van de oeverbeplanting worden gemaaid. Voor de flora en fauna laat de gemeente ook een deel van de beplanting staan.