Wateronderhoud vijvers en watergangen

03-08-2022 JOURE – In De Fryske Marren krijgen we steeds meer te maken met waterplanten die harder groeien dan gewenst. Of waterplanten die zorgen voor overlast en schade aan de natuur. We krijgen hierover regelmatig meldingen en/of vragen. Vanaf 1 september starten de najaarswerkzaamheden. Hieronder vindt u meer informatie over het gemeentelijke wateronderhoud binnen de bebouwde kom.

Najaarswerkzaamheden
In september start de gemeente met onderhoudswerkzaamheden waarbij zij overige watergangen hekkelen en een gedeelte van de vijvers maaien. Daarbij maait de gemeente de hele bodem en de schuine zijkanten (aan één kant). Aanvullend maaien ze in stappen oevers en aangrenzend(e) gras(velden). Met dit uitgebreide beheer wordt een positieve bijdrage geleverd aan de biodiversiteit.

Hoe kunt u helpen?
De gemeente vraagt uw hulp om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Veel bewoners hebben een waterpomp om de tuin te sproeien. Heeft u ook een waterpomp? Dan willen we u vragen om deze uit het water te verwijderen voordat de machine langskomt.

Daarnaast vragen zij u om zoveel mogelijk aan te geven waar kabels en leidingen onder de sloten door liggen. Als u dat weet kunt u deze markeren met een bordje of een ander duidelijk zichtbaar merkteken (zie bijgaande foto als voorbeeld). Zo voorkomt de gemeente onnodige schade tijdens het hekkelen.

Vragen en/of meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Michiel de Vries, team wijkoverschrijdend beheer, via telefoon 14 05 14.