Waterlekkage zorgt voor (bijna) geen waterdruk

30-12-2018 JOURE – oor een lekkage van de waterleiding bij Aldeboarn en Goëngahuizen was er in Friesland eerder sprake van weinig of geen druk op de waterleiding. Plaatsen waar de storing plaats vond breidde zich uit van Franeker, Kootstertille, Wolvega, Oppenhuizen en alle dorpen daar tussen volgens Vitens.

Het kan zijn dat u nog korte tijd last heeft van bruin water. Laat het water doorlopen tot het weer helder is. Met name het gebied ten oosten van Oudehaske zou hier overlast van kunnen ondervinden. Inmiddels is de storing opgelost.