Waterdruk problemen ontstaan door stroomstoring

30-12-2019 JOURE – Uit nader onderzoek blijkt dat de waterdruk problemen van Vitens voortkwamen uit een stroomstoring. De storingen vonden plaats in Spannenburg en Oldeholtpade. Monteurs hebben de problemen afgelopen zaterdag opgelost. In totaal waren er 20.000 huishoudens werden getroffen.

Vitens heeft aangegeven er vanuit te gaan dat er niet weer een storing verwacht wordt echter wil men ook niets uitsluiten omdat het afhankelijk is van de stroomlevering. Of Vitens stappen gaat ondernemen om de stroomvoorziening op peil te houden is niet bekend.