Wat vindt u van de omgevingsvisie van de Provincie?

29-11-2019 JOURE – In de woon- en leefomgeving komen veel belangrijke onderwerpen samen. Landschap, verkeer, water, wonen, natuur, bedrijvigheid, milieu. Enzovoort.

Die veelheid van belangen blijkt ook uit de naam van de visie: De romte diele . Er staat in welk beleid het provinciebestuur over al die onderwerpen voert en wil gaan voeren.

Er is de afgelopen jaren al veel denkwerk in gestoken. De inhoud is met allerlei organisaties besproken. Maar het stuk kan pas worden afgerond als ook de omgeving zélf aan het woord is geweest. Inspraak dus. In die fase zitten we nu. Voor iedereen die inspraak wil. Dit kan tot en met maandag 16 december.

U mag schriftelijk reageren. Hoe dat moet, vindt u op de website van de provincie.

Wat doet de provincie met uw suggesties en ideeën? We gaan die goed bekijken om te zien of we de visie nog moeten aanpassen. Daarna is het woord aan uw volksvertegenwoording: Provinciale Staten. Die stellen het document volgend jaar definitief vast. En daarna gaan we er – samen – dagelijks mee aan de slag!